LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה, שרה פרחי וליטל חייבי

זהה את הפוליטקאי- לקט תמונות ילדות של הפולטיקאים שכולנו מכירים

שרה מתקילה את החברים עם תמונות ילדות של הפוליטיקאים שלנו. מי זהה יותר פוליטיקאים והם הם דומים לאיך שהם נראים היום? את מי אתם תזהו?