LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה, שרה פרחי וליטל חייבי

בנימין זאב הרצל- רגע של היסטוריה

חברי למה לא אוגנדה ברגע של היסטוריה חוזרים אחורה עם כל הדברים שלא ידעתם על חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. האיש, פועלו, והתמונה המפורסמת במרפסת.