LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה, שרה פרחי וליטל חייבי

סיפוח/כיבוש? ביבי/כחול לבן? מתן נווה יצא לבדוק מה אתם בוחרים

מערכת למה לא אוגנדה שלחה את מתן לבדוק מה אתם חושבים על פוליטיקה ולמי אתם מצביעים? האם הוא היה האיש הנכון למשימה ועם איזה תובנות הגיע?