LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה, שרה פרחי וליטל חייבי

שרה פרחי הביאה קלפי לאולפן ואיתגרה את המשתתפים בשאלות קשות במיוחד

לקראת הבחירות שרה מביאה לאולפן קלפי אבל לא בכדי להצביע אלא בכדי לבדוק את החברים מה הם יודעים על הפוליטיקאים. האם החלום של ביבי היה בכלל להיות כבאי?