LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה, שרה פרחי וליטל חייבי

דברים שלא ידעתם על קנאביס

קנאביס זה סם קשה או קל? כמה צריך לצרוך? אילו תופעות לוואי יש לו ולמי הוא עוזר? כל הדברים של ידעתם על הסם הירוק.

)