LIVE
Facebook instagram Twitter

זרקור

ליטל חייבי

מסתבר שתקופת מבחנים בחורף זה לא כמו שחשבתם

תקופת מבחנים בחורף איך זה נראה? עם מה מתמודדים הסטודנטים? ואיך עוברים ושורדים את זה?