LIVE
Facebook instagram Twitter

זרקור

ליטל חייבי

איך מצליחים לתחזק זוגיות בזמן תקופת מבחנים?

"שברון לב הוא נחשב לאבל לכל דבר וכשרואים את האדם שהוא המקור לכאב הזה זה מקשה להתגבר על האבל ולהמשיך הלאה"