מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

מסביב לעולם

אודיה מרגלית ואפרת קארו

הקונפליקט בין החלום הציוני לעלות לארץ, לבין להישאר בחוץ לארץ ולקרב את היהודים שם לארץ.

איך זה לחיות בקהילה יהודית מרוחקת מישראל? איך זה להיות ממונה על קהילה? וכמה יהודים הקהילה מונה? נתן פרידמן ממקסיקו בראיון בלעדי. נתן אומר שבגלל הסביבה היהודית שיש באזור שלו והחיבור העמוק לארץ ישראל, קל יותר לשמור על אורך חיים יהודי למרות שהמדינה עצמה לא יהודית.