LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה ושרה פרחי

עומר אדם חזר בתשובה ולרגל המאורע שרה ומתן חיברו לו שיר

עומר אדם מתחזק יותר ויותר. למה לא אוגנדה מנתחים את החזרה בתשובה הלא רשמית של הזמר וקדושה מטיל עליהם לחבר לכבוד עומר אדם שיר מיוחד.