LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה ושרה פרחי

לכבוד חידון הברבי היה אש באולפן

חידון הברבי הגדול מגיע ללמה לא אוגנדה: מתן מתקיל את החברים בדברים שלא ידעתם על בובת הברבי. מתי היא הומצאה? אילו סוגים יש? מי ניצח שרה או קדושה ומי אכל יותר פלפלים חרפים?