LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה ושרה פרחי

כמה דברים שלא ידעתם על בובת הברבי

אחרי שנכשלו זה אחר זה בחידון הברבי וכדי לא להטעות את המאזינים הכינו החברים הידעת קצר בנושא הברבי. אז הנה כל מה שצריך לדעת באמת על בובת הברבי