LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, שרה פרחי ומתן נווה

למה מדינת ישראל צריכה לחזק את הקשר עם ארצות הברית?

עם מי אתם רוצים לחזק את הקשר? חברי למה לא אוגנדה מייעצים לפוליטיקאים עם אילו מדינות לחזק את הקשר והפעם: אוסטרליה, גרמניה, רומניה ואיך אפשר בלי ארצות הברית.