LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, שרה פרחי ומתן נווה

יום העברית ב"למה לא אוגנדה"

האם אתם שולטים בעברית? חברי למה לא אוגנדה מנסים לראות את כמה העברית שלהם חזקה והאם הם מכירים את השפה העברית התקינה במלואה. מי ידע יותר טוב עברית ומי פחות? ולמה זה היה מגעיל?