LIVE
Facebook instagram Twitter

אקטועלק

עמית ממן, דור דוד ואור שירזי

האוהדת המפורסמת של בית"ר בראיון לקראת המפגש מול הפועל ת"א ועוד בערב בחירות