LIVE
Facebook instagram Twitter

אקטועלק

עמית ממן, דור דוד ושירה ציון

תחקיר: מצוקת המזון בשידורי קול אחר

שירה התחקירנית של אקטואלק בתחקיר חדש מנסה להבין מדוע אסור לאכול בתחנת הרדיו ואיפה כן מותר לאכול ומה עושים הסטודנטים הרעבים?