LIVE
Facebook instagram Twitter

אקטועלק

עמית ממן, דור דוד ושירה ציון

דרושים דרושות: מצלצלים למודעות דרושים ומחפשים עבודה

דור ושירה מתקשרים למסעדה לחפש קריירה חדשה בתור כרסמים. גם הם לא בטוחים מה התפקיד ומה הדרישות שלו. האם מישהו מהם יקבל את העבודה?