LIVE
Facebook instagram Twitter

הכדור עגול

עם אור שירזי

הביצה המקומית: ראיון עם האצנית דאינה ויסמן

- "עם השנים כשהאמנתי בעצמי ואמרתי אני כן רוצה להגיע לאולימפיאדה ולשבור את השיא ב- 100    מטר אז התאמנתי מאוד קשה וזה קרה והכי חשוב שזה קרה פה בישראל".

 -"צריך יותר להשקיע בענף ולמנף אותו בישראל, יש הרבה ספורטאים בענף שזקוקים לחיזוק הזה מבחינה  כספית ומעטפות רפואיות כדי שכן יוכלו להמשיך".