LIVE
Facebook instagram Twitter

הכדור עגול

עם אור שירזי

הביצה המקומית: ראיון עם האצנית דאינה ויסמן

"עם השנים כשהאמנתי בעצמי ואמרתי אני כן רוצה להגיע לאולימפיאדה ולשבור את השיא ב- 100    מטר אז התאמנתי מאוד קשה וזה קרה והכי חשוב שזה קרה פה בישראל".

 "צריך יותר להשקיע בענף ולמנף אותו בישראל, יש הרבה ספורטאים בענף שזקוקים לחיזוק הזה מבחינה  כספית ומעטפות רפואיות כדי שכן יוכלו להמשיך".