LIVE
Facebook instagram Twitter

הכדור עגול

אור שירזי וליטל חייבי

ווינר או לוזר פינת ההימורים

פינת הימורים חדשה בה אור מתחרה בפרלמנט בהימורי תוצאות? 4 משחקים על הפרק מי יצא עם ידו על העליונה?