LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים סבירים

אורן רודקין וטל רודניאנסקי

איזה יום היום?

היום ב' בסיוון ה25 במאי, היום זה יום המגבת הבינלאומי. האם טל ואורן חלוקים בנושא? היה היום גם את יום הסטפס הבינלאומי וגם לאה גולדבר נולדה היום. היא מופיעה על שטר ה-100 שקל. אבל אורן שונא אותה, למה? בגלל דירה להשכיר!