LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים סבירים

אורן רודקין וטל רודניאנסקי

מקבץ פרסומות מאת החיים סבירים!

היום רוסלנה מלמדת את כל העולים החדשים איך להיפטר מהמבטא איתו עלו לארץ. 

ופרסומת על "מתמלל רעיונות של לפני השינה" שאתם בהחלט לא רושמים לפני השינה!