LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים סבירים

אורן רודקין וטל רודניאנסקי

שמח באולפן, עצוב בבית עם מוריה שמרלר

מוריה משזמת את טל ואורן, ומי יזכה? אילו שירים מפתיעים יהיו היום? הצטרפו למוריה ולהכרזת המנצח!!!