מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים סבירים

אורן רודקין וטל רודניאנסקי

מוריה משזמת את טל ואורן, ומי יזכה? אילו שירים מפתיעים יהיו היום? הצטרפו למוריה ולהכרזת המנצח!!!

מוריה משזמת את טל ואורן, ומי יזכה? אילו שירים מפתיעים יהיו היום? הצטרפו למוריה ולהכרזת המנצח!!!