LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים סבירים

אורן רודקין וטל רודניאנסקי

ג'וני מפיל פצצה באולפן- התכנית מבוטלת!

תדהמה באולפן, ג'וני קנה את התכנית ומפטר את כולם, מה יעלה בגורלם של המגישים שלנו ושל אנשי ההפקה? מאזינים יקרים ג'וני מתנצל על כל ההתנהגות הזאת ואומר שלא תהיה עונה הבאה?!

החיים די סבירים.. הצטרפו