LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים סבירים

אורן רודקין וטל רודניאנסקי

מקבץ פרסומות סביר בהחלט

כביש איילון יוצא במחאה, לובלו לגברים – הפתרון לשפתיים יבשות וישראל קטורזה בסטנד-אפ חדש עם כל הבדיחות המוכרות (הסבירות) והאהובות