LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים סבירים

אורן רודקין וטל רודניאנסקי

תבזיקיט – עם אורן וטל

תולעים ימיות נסחפו אל חופי קליפורניה, טראמפ שכח לקנות לאשתו מתנה לחג, מנחה בהגרלת הלוטו זוכה בפרס ומתגרה בצופים, רק כדי לגלות שהפרס נמוך בהרבה משחשבה. שודד בנק מפזר כסף ברחובות ונביאה שחוזה שבשנת 2020 יגיעו אסונות רבים.