LIVE
Facebook instagram Twitter

טיסה 106

לין גבאי ויריב ציר

נא להתנהג בהתאם! כללי הנימוס של יפן

אריק ברח"ד יצא לבדוק, מהם כללי הנימוס הכי הזויים ביפן. לא לרקוד במועדונים ולא לשלם טיפ למלצרים זה רק קצה הקרחון!