LIVE
Facebook instagram Twitter

טיסה 106

לין גבאי ויריב ציר

לא דופקים חשבון – כדי שאף אחד לא ידפוק אתכם במחיר!

'אל על' כרגיל יקרה מכולם, לנסוע יחד יעלה פחות מנסיעה לבד ולמה אין טיסות ישירות?! וגם... מלון קפסולות, מלון רובוטים ומלון לחניית אופניים.