LIVE
Facebook instagram Twitter

טיסה 106

לין גבאי ויריב ציר

אתיופיה של שומרי הדת והמסורת

בית חב"ד צמוד לבית מלון ואף עושה משלוחים של אוכל, קבוצת ווטסאפ למטיילים, מוצרים שתמיד קשרים ומה הייחוד של האינג'רה לשומרי הכשרות? בתאל קטיעי עושה סדר בפינה היהודית

החלף טקסט זה באמבד