LIVE
Facebook instagram Twitter

אזימוט

יריב ציר ואורן רודקין

אדי המתקשר מתארח באולפן אזימוט!

אדי, או בעצם מי? מספר לאופיר וליריב מי הם ומה הם. 

"יהיו לה הוצאות פתאומיות", "אתם יוצאים עשר שנים", "הוא הביא לך פרחים מהגינה", "לכל סיר יש מכסה"- מה עובר עליו לעזאזל?!