LIVE
Facebook instagram Twitter

אזימוט

יריב ציר ואורן רודקין

ראיון עם יואב מוטרו

בפעם האחרונה שהארבה תקף את ישראל היה בשנת 2013, היום בשנת 2019 אנחנו חווים שוב מתקפה. איך ניתן לחזות את התנועה של הארבה? איך עוצרים את המגפה? והאם מדינות ערב משתפות פעולה ומדווחות לפני המתקפה?