LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

בתאל קטיעי

Made in 2000 – התופעות הגדולות של שנות האלפיים

כוכב נולד, תכנית שאין ישראלי שלא מכיר את שמה! מה היו הביקורות נגדה, מה תרומתה למוזיקה הישראלית ואיך יצרה שיח חברתי גדול בתחומים רבים הנוגעים לפערים בחברה הישראלית – בתאל קטיעי על תכנית הראליטי פורצת הדרך ששינתה את פני הטלוויזיה בישראל.