LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

דניאל מזרחי יצחק

כלי קטן – קול גדול

לכלי העוד יש היסטוריה רחבה! החל בצורתו הקדמונית בעת העתיקה ועד המנגינות המודרניות של ימינו. מה מקור שמו, כיצד היה נראה בעבר ומאלו ארצות התחיל את דרכו בעולם – דניאל מזרחי עם כל מה שלא ידעת על העוד.