LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

חיים טויטו

שיר המקרנה

אנטוניו ורפאל צמד ה"לוס דל ריו" משנים את השיר מ"דיאנה" ל"מקרנה" לכבודה של בתולת התקווה ממקרננה, כותרת רומית קתולית של מרים הבתולה, הבתולה המבורכת מסיביליה! וכך גם את תנועות הריקוד השאולות מסגנון ה"מרנגה". התנועות תופסות תאוצה והופכות למוכרות בכל רחבי העולם!!! עד היום משמש השיר להיט היסטורי שכל כמה שנים מתחדש על ידי זמרים מוכרים ונוספות לו מילים באנגלית שיהיה בין לאומי!