LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

שריה הרוש

אינדיאנים

כמה פעמים כינינו בן אדם אינדיאני? חשבתם פעם מה מקור השם, מי המציא אותו ולמה? אינדיאנים הם בעצם ילידי יבשת אמריקה. הם יושבים לאורך כל היבשת המקור של השם שלהם הוא בכלל מכריסטופר קולומבוס שהגיע לחופי אמריקה וחשב שהגיע להודו, והודו זה אינדיאה ולכן הוא קרא להם אינדיאנים. עד היום מקור השם השתרש לכלל העולם! האם האסקימוסים הם גם שבט אינדיאני? שריה הרוש מספר לנו את ההיסטוריה של האוכלוסייה המרתקת בעולם!