מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

כתבות שונות

כתבי קול אחר

"לא כיוונו לפרסום, אנחנו היינו בתקופה, כמו שכוכב נולד היה את נינט וכל הזמן זוכרים אותה אבל זה היה מאד ראשוני..."

"לא כיוונו לפרסום, אנחנו היינו בתקופה, כמו שכוכב נולד היה את נינט וכל הזמן זוכרים אותה אבל זה היה מאד ראשוני, אז בעצם זה מה שקורה. עד היום מבקשים להצטלם איתנו כשרואים אותנו, ועברו שש שנים ומעלה. ומצד שני לא היה לנו שום רווח כלכלי מזה או איזשהי אג'נדה להצליח, כי באמת לא ידענו".

ראיון עם ענהאל שמואלי: