LIVE
Facebook instagram Twitter

כתבות שונות

כתבי קול אחר

ענהאל שמואלי, חלוצת תכנית הריאליטי המירוץ למליון- על ההשפעה של הניצחון עד היום ועל הבלוג הפעיל

"לא כיוונו לפרסום, אנחנו היינו בתקופה, כמו שכוכב נולד היה את נינט וכל הזמן זוכרים אותה אבל זה היה מאד ראשוני, אז בעצם זה מה שקורה. עד היום מבקשים להצטלם איתנו כשרואים אותנו, ועברו שש שנים ומעלה. ומצד שני לא היה לנו שום רווח כלכלי מזה או איזשהי אג'נדה להצליח, כי באמת לא ידענו".

"לא היה ברמה של ריאליטי תפס, היה את העונה הזאתי ואולי כוכב נולד, לא היה עוד כלום".