LIVE
Facebook instagram Twitter

ראיונות

עדי רבינוביץ' שלם

ראיון עם ד"ר רוביק רוזנטל

מה מקום ומעמד העברית היום? איך הרשתות החברתיות משפיעות על השפה? מעשירות או מרדדות? האם ברשתות השפה תקינה או קלוקלת? האם סלנג חשוב? ואיך מתקיימת חברה? עדי רבינוביץ' שלם ויותם הלחמי בראיון מרתק עם ד"ר רוביק רוזנטל