LIVE
Facebook instagram Twitter

ראיונות

רוני בידה

ראיון עם אושרי עמדי

מאז הילדות שלו שמעו אצלו בבית ובקרב המשפחה רק אייל גולן. מאז הוא אוהב את המוזיקה שלו מאד, איך ולמה הוא מעריך את השירה של אייל גולן? ולמה זמרים אחרים פחות מוצלחים? מה שונה ממנו מאחרים ולמה הוא כבר 20 שנים ברצף "זמר השנה"?