מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

שני צדדים למטבע

נתנאל ינובר

האדם שמתפרנס מוויכוחים מספר על תורת הדיבייט

ד"ר ארי שמאי מתפרנס מוויכוחים, החל בערוץ הספורט וכלה בבית המשפט. האם יש סוגי ויכוחים שונים וכיצד תצאו מנצחים בכל ויכוח