LIVE
Facebook instagram Twitter

שני צדדים למטבע

נתנאל ינובר

קורונה כריזמה ומה שביניהם

זהורית עידן על הנאומים היומיים של ראש הממשלה, שר הבריאות ומנכ"ל משרד הבריאות, מה עומד מאחורי סדר הנאומים ומי נתפס ככריזמתי ביותר