מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

שני צדדים למטבע

נתנאל ינובר

זהורית עידן על הנאומים היומיים של ראש הממשלה, שר הבריאות ומנכ"ל משרד הבריאות, מה עומד מאחורי סדר הנאומים ומי נתפס כריזמתי יותר?

זהורית עידן על הנאומים היומיים של ראש הממשלה, שר הבריאות ומנכ"ל משרד הבריאות, מה עומד מאחורי סדר הנאומים ומי נתפס ככריזמתי ביותר