LIVE
Facebook instagram Twitter

שני צדדים למטבע

נתנאל ינובר

מי משלם בדייט הראשון?

מוריה אופיר יצאה לבדוק, מי צריך לשלם בדייט הראשון והאם יש פתרונות יצירתיים לשאלה. החל מהפתרון שכולם מכירים (הגבר כמובן משלם) ועד תחרות אכילה.