LIVE
Facebook instagram Twitter

שני צדדים למטבע

נתנאל ינובר

המדריך לנואם המתחיל

זהורית עידן במונולוג על הנאומים הגדולים בהיסטוריה הישראלית. כן, לא, שחור, לבן – המלחמות, השכנוע והכריזמה.