LIVE
Facebook instagram Twitter

הגל השני

עומר אביטל

פתיחת המסעדות והעסקים בתקופת הקורונה

ענבר כהן יצאה לבדוק את התחושות לגבי פתיחת המסעדות למרות שמגפת הקורונה עדיין כאן. מי חושש ומי לא מפחד מכלום, מי העלה כמה קילוגרמים בתקופת הסגר, מה היה הכי חסר ומה ההשפעות של הקורונה על איכות הסביבה