LIVE
Facebook instagram Twitter

הגל השני

עומר אביטל

קורונה = חופשה ?

ראיון עם יהלי, סטודנטית שיצאה לחופש בגלל מגפת הקורונה והחליטה שיש לה מספיק דאגות על הראש ופחות מתאים לה לחזור לשבת בספסל הלימודים. אבל אל דאגה, יש לה תכנית מסודרת איך לסיים את התואר.