LIVE
Facebook instagram Twitter

מחאות

יותם הלחמי וזהורית עידן

ראיון עם אביר קארה

היום הקושי העיקרי של בעלי עסקים, בעיקר פרטיים, זה מילוי והגשת טפסים, מס הכנסה ורגולציה עד למצב שליצרן של עסק מאד לא משתלם לעבוד ולהשקיע. "אני שולמן" נכתב כסיפור וכמחזה על שולמן האופה, שיש לו את העוגות הכי טעימות בארץ, הוא מחלק לכולם, לשרים ולראש הממשלה ורק לשולמן עצמו לא נשאר. זהו הסיפור עליו מתבססת המחאה, וגם איך הרשת מקדמת את המחאה?