LIVE
Facebook instagram Twitter

מחאות

יותם הלחמי וזהורית עידן

ראיון עם יואב אליאסי

זמר מחאה שכותב בעיקר על פוליטיקה, מה כ"כ בוער בו לרשום שירים על הפוליטיקה בישראל? "טרור ומרור, תעמדו פה בתור ושלום לא יהיה פה"- למה מתכוון יואב במילים האלה?