LIVE
Facebook instagram Twitter

הגשמה עצמית

אורן רודקין וטל רודניאנסקי

ראיון עם שחר יוספאן

הדרך אל האושר היא ארוכה ומפותלת, או כמו ששחר יוספאן כתב בספרו "אוטריקה"- "צריך לדעת לתפוס אותו בשתי ידיים כשהוא מגיע, וגם להבין שזאת רק תחושה, שהיא חולפת אבל גם יכולה לחזור". סיפורו של צעיר בן 28 ששינוי פתאומי שחל בו לאחר השירות הצבאי, הוביל אותו לכתוב ספר שלם על הדרך לאושר שאינו תלוי בדבר.