LIVE
Facebook instagram Twitter

Doggy Time

ג'וני פרידמן, בתאל קטיעי וליטל גליקמן

עמותת מל"ך

לגדל כלב זה לא דבר פשוט, ולנהל עמותה לאימוץ כלבים- עוד יותר. דוד גליקמן מנהל עמותת מל"ך- מתנדבים למען כלבים, משתף אותנו בפעילות העמותה ובתפקידה החשוב והמשמעותי בחיי הכלבים. איך וכיצד העמותה פועלת על מנת לסייע לכלבים לפני ואחרי אימוצם, ואיך גם אתם יכולים לעזור.