LIVE
Facebook instagram Twitter

באות בטוב

שני רומנו ודניאל מזרחי

יום התנדבות

שני ודניאל יצאו ללוות את מירי גבאי המתנדבת על בסיס קבוע בבתי החולים השונים בירושלים.
בכתבה זו התלוו הבנות למירי ליום חלוקה במחלקות השונות בבית החולים שערי צדק בירושלים.