LIVE
Facebook instagram Twitter

קפה דילמה

יפעת טסלר ומוריה שמרלר

תפסיקו לתקן אותי בעברית!

למוריה ממש נמאס שכולם כולל יפעת מתקנים אותה בעברית כל הזמן. הפעם היא החליטה שהיא לא תשתוק על זה יותר והיא באה לסגור חשבון ולהגיד בדיוק את כל מה שהיא חושבת על העניין ועל האנשים שמעיזים להעיר על הדיבור שלה, אפילו באמצע הרחוב!