LIVE
Facebook instagram Twitter

ראיונות

מוריה אופיר

ראיון עם פרופסור עמרי ונדל

מה זה חורים שחורים? אם השמש שלנו הייתה הולכת ומצטמצמת לגודל של שלושה קילומטרים מה היה קורה לה? כמה חורים שחורים התגלו עד כה בשנות המחקר? ראיון עם עמרי ונדל פרופסור לאסטרופיזיקה באוניברסיטה העברית שמסביר בפשטות מה זה המושג "חור שחור" לפי תורת הכובד של ניוטון ותורת היחסים של איינשטיין.