LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

מוריה אופיר

עשייתו של הרבי

האדמו"ר השביעי לשושלת חב"ד- הרבי מלובביץ', התחיל ממטה חב"ד ברחוב 770 בניו יורק. מה הסיפור מאחורי ההצלחה שלו, האמונה שלו והעצות שלו לחסידיו ומאמיניו? ואיך גם אחרי 25 שנים שהוא כבר אינו בן החיים, עדיין ממשיכים את המורשת שלו?